Filmpedagogik

Hunger Games

Tema: Samhälle och politik

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

"Hungerspelen" är en mycket populär bok i en trilogiserie
som nu blivit filmatiserad som "Hunger Games". Filmen
berör många intressanta teman och ämnen att diskutera i
skolan. Inom Språk, Litteratur, Samhällskunskap, Historia,
Media m.fl hittar man i denna film frågor som är intressanta
att samtala om i skolan. Genrediskussioner, samtal
om: ekonomi, ideologi, etik och moral, medier samt
genusdiskussioner är bara några av alla temata som finns
i denna välkonstruerade film.

USA, 2012, Gary Ross, 142 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Hunger Games" som PDF