Filmpedagogik

I rymden finns inga känslor

Tema: Hälsa och droger

Ålder: Åk 6-8 , Åk 9

"I rymden finns inga känslor" är en romantisk komedi där ett funktionshinder blir navet i berättelsen. Simon När cirklarna i Simons schemalagda liv en dag rubbas försöker han ställa allt till rätta på det enda sätt han vet. Med ett lätt anslag och ett modernt formspråk tar filmen sig an angelägna frågor kring social anpassning, tolerans och normalitet.

Sverige, 2010, Andreas Öhman, 86 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "I rymden finns inga känslor" som PDF