Filmpedagogik

Insider

Tema: Medierna och vår vardag

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Lowell Bergman är producent på tv-bolaget CBS prestigefyllda program 60 Minutes. Han har ett förflutet inom den radikala pressen och är övertygad om att även det kommersiella bolaget CBS håller fanan högt för den journalistiska integriteten. Då Bergman lyckas få en avskedad forskare inom tobaksindustrin, Jeff Wigand, att avslöja sina chefers cyniska affärsmetoder möter han däremot motstånd från tv-ledningen som oroas över bolagets framtida ekonomiska värde. Insider handlar om journalistikens trovärdighet och ställer frågor om makt, media och moral. Filmen bygger på en verklig händelse som ägde rum i USA i mitten av 1990- talet
, 158 min, Från 7 år, Panavision 1:2,35, 1 , Artikel
Ladda ner filmhandledningen till "Insider" som PDF