Filmpedagogik

Jane Eyre

Tema: Jämställdhet / Genus , Litteratur på film

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Jane Eyre är en flitigt filmad litteraturklassiker som här ges en ny spännande estetiskt dräkt utan att överge det centrala dramat och de grundläggande frågeställningarna. En ung kvinnas kamp för sin individuella självständighet i den tidiga victorianska eran.
   Berättelsen om den föräldralösa Jane som med envetet sanningspatos trotsar sin samtids religiösa, moraliska och sociala hyckleri, har en förvånande stor sprängkraft än idag. Liksom själarnas gemenskap och kärlekens kraft över klassklyftornas oöverstigliga gap.

England, 2011, Cary Joji Fukunaga, 120 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Jane Eyre" som PDF