Filmpedagogik

Foto: Studio S Entertainment

Joe Hill

Tema: Historia , Värdegrund , Andra konstuttryck , Samhälle och politik , Filmklassiker

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Bo Widerbergs film om den svenske emigranten, fackföreningsaktivisten och protestsångaren Joe Hill är berättelsen om ett politiskt uppvaknande i en ung nation.

Bo Widerbergs kontrastrika berättelse skildrar Joe Hills väg från ankomsten till New York, via hans ökade engagemang i arbetarrörelsen,fram till hans avrättning. Filmen har paralleller inte bara till sin egen samtid, det politiska 70-talet, men också till vår egen. Inte minst vad gäller musikens roll som social och politisk medvetandegörare.

Joe Hill är digitalt restaurerad av Svenska Filminstitutet. Boka filmen för skolbiovisning här.

Sverige/USA, 1971, Bo Widerberg, 118 min, Från 15 år, Studio S Entertainmen/Svenska FIlminstitutet
Ladda ner filmhandledningen till "Joe Hill" som PDF Läs mer om "Joe Hill" i Svensk Filmdatabas