Filmpedagogik

Klassen

Tema: Mobbning

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Under sju dagar får vi följa två mobbade 16-åriga killar på en estnisk skola. Joosep är en tystlåten pojke som blivit mobbad i skolan under lång tid. När en dag hans klasskamrat Kaspar bestämmer sig för att ta Joosep i försvar hamnar även Kaspar i händerna på mobbarna. Men när förnedringen gått så långt att de båda killarna inte längre står ut bestämmer de sig för att hämnas sina klasskamrater på det mest brutala sätt. Klassen är baserad på de dödsskjutningar som skett i framför allt amerikanska skolor. Det är en mycket mörk historia som ur de ungas perspektiv berättar om en skolvardag som förvandlats till ett helvete och en vuxenvärld som inte vill eller kan förstå de ungas situation.
, 7
Ladda ner filmhandledningen till "Klassen" som PDF