Filmpedagogik

Kvarteret Korpen

Tema: Historia , Filmklassiker

Språk Svenska

Ålder: Gymnasiet

Året är 1936. Anders bor tillsammans med sin alkoholiserade far och sin hårt arbetande mor i Malmös fattiga arbetarkvarter. Det är en orolig tid i världen; nazismen växer i Europa, i Spanien pågår ett inbördeskrig och Sverige är hårt präglat av sociala orättvisor. Anders vill bli författare, men drömmarna går om intet när han refuseras av det stora förlaget i Stockholm. Efter många överväganden beslutar sig Anders för att bryta upp och lämna föräldrarna och sin flickvän, som han just gjort med barn. Med socialt och politiskt patos ger Bo Widerberg ett inträngande porträtt av en grupp människor i 1930-talets Sverige.
, 1
Ladda ner filmhandledningen till "Kvarteret Korpen" som PDF