Filmpedagogik

Lamerica

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Gino och hans chef Fiore är två skurkaktiga italienska affärsmän som ger sig av till Albanien efter kommunistregimens fall i början av 1990-talet. För att komma åt de generösa investerings-bidragen som den italienska regeringen avsatt för återupp-byggnaden av Albanien behöver de en infödd bulvan. Valet faller på en förvirrad gammal man, Spiro, som tillbringat hela efterkrigstiden i ett fångläger. När Spiro rymmer från dem tvingas Gino ut på en omskakande resa i det krisdrabbade Albanien.
, 19
Ladda ner filmhandledningen till "Lamerica" som PDF