Filmpedagogik

Last King of Scotland

Tema: Historia

Ålder: Gymnasiet

Last King of Scotland är ett komplext porträtt av en av Afrikas värsta diktatorer Idi Amin Dada. Med utgångspunkt i en ung läkare som mer eller mindre av en slump hamnar som livmedikus och rådgivare hos Amin, skildras också förtryckets allmängiltighet, kolonialtidens dystra arv och omvärldens ovilja att inse den stora mänskliga katastrofen.
, 17
Ladda ner filmhandledningen till "Last King of Scotland" som PDF