Filmpedagogik

Mary Shelley's Frankenstein

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Den besatte vetenskapsmannen som vill härska över liv och död har blivit en av vår tids mytgestalter. Mary Shelleys roman om Victor Frankenstein och det monster han skapar av likdelar skrevs redan 1818, men är i dag mer aktuell än någonsin när genmanipulation, organtransplantationer, provrörsbefruktning och utvecklingen av artificiell intelligens innebär att vetenskapen befinner sig på tröskeln till att kunna skapa konstgjort liv. Vilket ansvar har vetenskapsmännen och forskarna när det gäller konsekvenserna och exploateringen av sina upptäckter?
, 1
Ladda ner filmhandledningen till "Mary Shelley's Frankenstein" som PDF