Filmpedagogik

Ur Mesquites hjärta
Bild: BUFF filmfestival

Mesquites hjärta

Tema: Värdegrund , Jämställdhet / Genus , Andra konstuttryck , Naturvetenskap , Samhälle och politik , Nationella minoriteter

Språk Spanska

Ålder: Åk 3-5 , Åk 6-8

I norra Mexiko kämpar flickan Lucia för att få spela sitt favoritinstrument, harpan. En till synes grundläggande rättighet för ett barn, men inte i Lucias kultur. Här ses harpan som mannens instrument.

Mesquites hjärta utspelas i en nordmexikansk by och kretsar kring ouppnåeliga drömmar ur ett barns perspektiv. Lucia tillhör ursprungsbefolkningen yoremefolket, även kallat mayofolket. Yoremerna lever under ett ständigt hot om att bli utkonkurrerade av moderna odlingsmetoder och har, liksom samerna, förbjudits att tala sitt språk i skolan. Utöver att diskutera hur patriarkala strukturer än idag påverkar flickors liv kan filmen användas som utgångspunkt till ett samtal om likheterna mellan minoritetsgruppers och ursprungsfolks historia.

Den här handledningen är försedd med filmklipp.

Mexiko, 2019, Corazon de Mezquite, Ana Laura Calderón, 80 min, BUFF filmfestival
Ladda ner filmhandledningen till "Mesquites hjärta" som PDF