Filmpedagogik

Miraklernas man

Tema: Värdegrund

Ålder: Åk F-2

En dockanimation om Jesu liv, förkunnelse, död och uppståndelse. Berättelsen bygger på Lukasevangeliet, men en stor del av händelseförloppet ses genom den lilla flickan Tamars ögon. Filmen tar sin början när Jesus låter sig döpas av Johannes Döparen varefter han samlar sina tolv lärjungar, påbörjar sin förkunnelse och utför underverk. Tillbakablickar som skildrar Jesu födelse, hans besök i templet som barn samt de liknelser som Jesus berättar presenteras i tecknade sekvenser.
, 90 min, Från 7 år, 1:1.85, 1
Ladda ner filmhandledningen till "Miraklernas man" som PDF