Filmpedagogik

Nabila

Tema: Andra konstuttryck

Ålder: Åk 6-8 , Åk 9

Invandrare, kvinna och muslim är tre ord som placerar Nabila långt ner på samhällsstegen. Men det är någonting hon tänker ändra på. Med kunskap och musik som maktmedel har hon börjat klättringen uppåt - till en position där hon får leva sitt liv på egna villkor.
, 7 , Artikel
Ladda ner filmhandledningen till "Nabila" som PDF