Filmpedagogik

Från Om skogen
Bild: Peter Magnusson

Om skogen

Tema: Naturvetenskap , Samhälle och politik

Språk Svenska

Ålder: Åk 6-8 , Åk 9 , Gymnasiet

"Du får inte plocka en fridlyst blomma, men hugga ned hela skogen som den växer i". För den som reser genom Sverige så verkar hela landet vara fullt av skog. Den allmänna synen på skogen har varit som förbrukningsvara, där skog är ekonomi och räknas i volym, inte artrikedom. Men vi har aldrig haft så lite biologisk mångfald som nu. Trots detta hugger stora miljöcertifierade skogsbolag de sista naturskogarna som tidigare lämnats för hänsyn. Filmen handlar om kampen om våra sista oskyddade naturskogar.

Om skogen behandlar hur skogsbruket i norra Sverige går hårt åt urskogen med dess biologiska mångfald, samt exploaterar samernas renbetesområde. Den visar förutsättningar för biologisk mångfald och ifrågasätter skogsbolagens tolkning av miljöhänsyn.

Denna filmhandledning är producerad av Swedish Film. Filmen finns också i kortversion.

Sverige, 2021, Peter Magnusson, 96 min, Folkets Bio/Swedish Film
Ladda ner filmhandledningen till "Om skogen" som PDF Läs mer om "Om skogen" i Svensk Filmdatabas