Filmpedagogik

Pangpangbröder

Tema: Tonår/skola/sex

Språk Svenska

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

1999 började filmaren Axel Danielsson filma sina då nioåriga systersöner, tvillingarna Oskar och Gustav. Under tio år följde han deras uppväxt. Tvåhundra timmars råmaterial utkristalliserade sig i femtiotre fristående, raka och poetiska scener, sammanfogade till ett filmiskt album. Ur deras högst personliga berättelse, växte en allmängiltig film om livets förutsättningar, syskonskap och identitet, långsamt fram.

Sverige, 2011, Axel Danielsson, 80 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Pangpangbröder" som PDF