Filmpedagogik

Pelle Erövraren

Tema: Historia , Jämställdhet / Genus

Ålder: Åk 6-8

I det fattiga Sverige vid 1800-talets slut drömmer Pelle och hans far Lasse om ett nytt, underbart liv på det rika Bornholm. Men deras drömmar krossas redan vid ankomsten. På herrgården där de får anställning befinner de sig längst ner på den sociala rangskalan. Den godmodige och veke Lasse finner sig i sitt öde. Pelle lär sig av sina erfarenheter att kämpa emot de omänskliga livsvillkoren, och lämnar till slut gården för att erövra världen. Fritt efter en roman av Martin Andersen Nexo.
, 1
Ladda ner filmhandledningen till "Pelle Erövraren" som PDF