Filmpedagogik

Priest

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Greg Pilkington är nyutnämnd präst i en katolsk arbetar-församling i Liverpool. Under en bikt berättar en skolflicka att hon utnyttjas sexuellt av sin far. Greg hamnar i en situation där hans tystnadsplikt som präst förhindrar honom att avslöja fadern, samtidigt som han ser flickans lidande och hennes ohållbara familjesituation. Prästens arbete kompliceras av att han själv, enligt katolska kyrkan, lever ett oacceptabelt liv tillsammans med sin homosexuelle älskare. Med rå humor och djupt allvar belyser denna film allmängiltiga frågor om moral, sexualitet och medmänsklighet.
, 103 min, Från 15 år, Vidfilm, 12
Ladda ner filmhandledningen till "Priest" som PDF