Filmpedagogik

Spring för livet

Språk Svenska

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Mikael besöker sin fru Catti som ligger på BB med ett nyfött barn. I samma sal ligger Maria, som också fött ett barn. Plötsligt dyker polisen upp med en utlämningsorder på Maria, som sägs uppehålla sig i landet illegalt. I salen finns även Erik, som påstår sig vara Marias man. En sjuksköterska, Ingrid, samt Erik uppehåller polisen medan Maria rymmer. Kvar blir barnet, vilket Catti, på Ingrids inrådan, smugglar ut. Mikael och Catti blir härmed indragna i en historia, där illegala flyktingar är på flykt undan poliser och rasister. Paret möter hat, men också engagemang från personer som försöker hjälpa flyktingarna. Det är en film som fokuserar på människans ansvar att handla och ta ställning till händelser som sker utanför deras egna privata sfär.
, 115 min, Från 15 år, 1:1.85, 13
Ladda ner filmhandledningen till "Spring för livet" som PDF