Filmpedagogik

ur Swimming in the Desert
Bild: Smorgasbord Picturehouse

Swimming in the Desert

Tema: Värdegrund , Naturvetenskap , Samhälle och politik

Ålder: Åk 3-5

Staden Agua Dulce i Kalifornien lider av en fruktansvärd torka. En irritabel och uppgiven morfar kan vara flodens och stadens sista hopp – men hur? Den stumma 10-åriga flickan Angie hittar med fantasins kraft och stor beslutsamhet sätt att både bli lyssnad på och få sin morfar att börja agera för förändring.

Swimming in the Desert påminner om varför vi alla behöver värna naturen och miljön. I filmen, liksom inte sällan i verkligheten, är det en insikt som förvaltas av den yngre generationen.

Filmen ger en tacksam och lättillgänglig gemensam utgångspunkt för samtal om hållbar utveckling och samband mellan klimatpåverkan, produktion, konsumtion, global uppvärmning, torka, utarmning av den biologiska mångfalden, skador på livsmedelsförsörjning, migration, ojämlikhet, liv och hälsa.

Filmhandledningen innehåller klipp.

Spanien, 2016, Alvaro Ron, 18 min, Smorgasbord Picturehouse
Ladda ner filmhandledningen till "Swimming in the Desert" som PDF