Filmpedagogik

Thank you for smoking

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Munläder och retorik är tobakslobbyisten Nick Naylors raffinerade verktyg. Han ser inga begränsningar när han försvarar den personliga friheten i ett enligt honom allt mer överbeskyddande samhälle. Bra eller dåligt? Det är ovidkommande i den värld där de vassaste strategierna kapar åt sig marknadsandelar och politiska poäng. En absurd svart satir som med humor ställer allvarliga frågor om maktens öppna och dolda strukturer.
, 22
Ladda ner filmhandledningen till "Thank you for smoking" som PDF