Filmpedagogik

The Truman Show

Tema: Medierna och vår vardag

Ålder: Åk 9

En lekfull satir som belyser mediernas makt samtidigt som den speglar den känsla av tomhet som kan uppfylla människor i det moderna konsumtionssamhället. I centrum för handlingen står en ung man som sedan födseln hållits ovetande om att han är instängd i en gigantisk tv-studio där han dygnet runt står i centrum för en direktsänd tv-show. Filmen skildrar hur han gradvis övervinner sina inre och yttre begränsningar för att slutligen slå sig fri.
, 103 min, Från 11 år, Vidfilm (1:1,85), 1
Ladda ner filmhandledningen till "The Truman Show" som PDF