Filmpedagogik

Tusen gånger starkare

Tusen gånger starkare

Tema: Jämställdhet / Genus , Tonår/skola/sex

Ålder: Åk 6-8 , Åk 9 , Gymnasiet

"Tusen gånger starkare" är 15-åriga Signes berättelse om vad som händer när det kommer en ny elev till hennes klass. Den nya eleven Saga utmanar både elevernas och lärarnas invanda mönster och ifrågasätter flickornas underordnade roll i klassrummet.
    Filmen, som bygger på Christina Herrströms ungdomsroman med samma namn, ger en drastisk bild av en skola som inte lyckas leva upp till sitt demokratiska uppdrag. Filmen ger utgångspunkt för att utforska olika bilder av skolan och av pojkars och flickors skilda villkor.


Läs mer

Elevröster

Tre olika klasser såg och kommenterade filmen

Intervju

Författaren Christina Herrström intervjuas om filmen

Filmens trailer

Trailer Tusen gånger starkare (SF Studios International) 

 
Sverige, 2010, Peter Schildt, 85 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Tusen gånger starkare" som PDF