Filmpedagogik

Bild: Martina Iverus

Våga minnas

Tema: Jämställdhet / Genus , Samhälle och politik

Språk Svenska

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

”Våga minnas” handlar om hur en våldtäkt påverkar alla, inte bara offret utan anhöriga, vänner och sätter outplånliga spår i en ung kvinnas liv. Filmaren Ewa Cederstam börjar i sin självbiografiska dokumentär att bearbeta ett trauma som legat dolt inom henne under tjugofem år. Hon frågar sig själv och sin omgivning varför de aldrig talat om våldtäkten.

Det blir till en både personlig och allmängiltig betraktelse av hur våra minnen fungerar. Hur tystnaden blir till en återvändsgränd och en upplevelse av skuld hos den drabbade. Ewas berättelse är ständigt aktuell och hennes val att belysa sitt eget öde är en uppmaning till oss alla att just våga minnas – och tala om – även det svåra och smärtsamma. För bortom det svåra finns också ett hopp om försoning med det förflutna. En film som trots sitt svåra ämne förmedlar ett hopp.

Sverige, 2012, Ewa Cederstam, 73 min, Folkets Bio , Länk till regissör
Ladda ner filmhandledningen till "Våga minnas" som PDF Läs mer om "Våga minnas" i Svensk Filmdatabas