Filmpedagogik

Vägen

Tema: Värdegrund , Litteratur på film

Ålder: Gymnasiet

"Vägen" är en mörkt tecknad och brutalt realistisk film om en far och hans son och deras kamp för överlevnad efter apokalypsen. Vad händer med oss människor när alla grundläggande förutsättningar för liv berövas oss? Vill vi fortsätta att leva, i så fall varför? Filmen inbjuder till civilisationskritiska tolkningar och kan användas som utgångspunkt för existentiella diskussioner i gränslandet mellan filosofi och religion. Efter en bok av Cormac McCarthy.

USA, 2009, John Hillcoat, 111 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Vägen " som PDF