Filmpedagogik

Vägen till Betlehem

Tema: Värdegrund

Ålder: Åk 6-8 , Åk 9 , Gymnasiet

Kristendomen i sin vagga, en film om kristendomen som idé och moraliskt förhållningssätt. Vägen till Betlehem ställer i kraft av sin avskalade och enkelt hållna – med en ton av barnatro – berättelse ändå frågor om hur vi förhåller oss till vår statstro idag, två tusen år senare.
, 15 , Artikel
Ladda ner filmhandledningen till "Vägen till Betlehem" som PDF