Filmpedagogik

Ur Var är Anne Frank
Bild: Edge Entertainment

Var är Anne Frank

Tema: Historia , Värdegrund , Andra konstuttryck , Litteratur på film , Samhälle och politik , Nationella minoriteter

Språk Svenska

Ålder: Åk 3-5 , Åk 6-8

Var är Anne Frank är en animerad film som söker nya sätt att berätta den välkända historien om Anne Frank.

Med hjälp av Annes dagboksvän Kitty, som plötsligt får liv i vår egen tid och långsamt kommer till insikt om vad som hänt hennes vän Anne, inbjuds vi att se paralleller mellan förfluten tid och nutid – och att se de barn som lever på flykt, både förr och nu.

Denna handledning är försedd med filmklipp.

Frankrike, Belgien, Luxembourg, Nederländerna, Israel, 2021, Où est Anne Frank!, Ari Folman, 99 min , Från 11 år, Edge Entertainment
Ladda ner filmhandledningen till "Var är Anne Frank" som PDF Läs mer om "Var är Anne Frank" i Svensk Filmdatabas