Filmpedagogik

Vildängel

Tema: Andra konstuttryck , Tonår/skola/sex

Språk Svenska

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Stockholmskillen Jim kommer till ett fosterhem i Luleå. Han placeras i en specialklass som håller på att sätta upp en musikal under ledning av en anarkistisk och engagerad lärare. Klassen består av ungdomar som är mer eller mindre sargade av livet och därför anses oförmögna att ta del av den ordinarie undervisningen i skolan. För Jim och hans kamrater blir arbetet med musikalen en resa fylld av konflikter, men också ett sökande efter bekräftelse och självförtroende.
Sverige, Christer Engberg, 95 min, Från 11 år, Vidfilm 1:1.66, 1
Ladda ner filmhandledningen till "Vildängel" som PDF