Filmpedagogik
Bild: Anna Håkansson

Filmkunnighetskonferensen 2018

Den 29 augusti arrangerade Svenska Filminstitutet en konferens med syfte att bidra till att öka filmkunnigheten bland barn och unga i hela landet. Bland annat föreläste internationella namn som Marjo Kovanen från finska skolbioorganisationen Koulukino som talade om hur mediekunnighet (MIK) blev en del av den finska läroplanen. Dessutom gästades vi av Mark Reid, utbildningsansvarig på British Film Institute som talade om filmens plats i det brittiska skolväsendet. På plats var också kultur – och demokratiminister Alice Bah Kuhnke som samtalade med Filminstitutets VD Anna Serner om allas rätt till film.

Till konferensen skrev vi också en broschyr om vikten av rörlig bild- och filmkunnighet. Läs den här. Den går också att beställa via vårt beställningsformulär.

Skriv ut