Filmlexikon
Skriv ut

Demokratisk analysmodell

Filminstitutet har utvecklat en filmpedagogisk analysmodell vid namn Lika vär(l)d - för vem?

Modellen har tagits fram för att erbjuda pedagoger underlag för att, utifrån filmscener, initiera och leda samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati. En viktig del av denna analysmodell är att se närmare på frågor som rör representation. Representation innebär att något visas eller presenteras i gestaltad form och hur detta är gjort är centralt för hur vi ska förstå filmens innehåll. Hur presenteras filmens rollfigurer utifrån exempelvis kön, funktionsvariation och etnisk tillhörighet?