Filmlexikon
Skriv ut

Treaktsmodellen

Treaktsmodellen är en analysmodell. Den kallas även vändpunktsmodellen och ger en överblick över filmens förlopp och historiens utveckling.

I första akten presenteras vi för filmens viktigaste rollfigurer, konflikter, teman och miljöer (se även uppslagsordet inspelningsplats). Vi får ett intryck av personernas förhållande till varandra. I slutet av första akten kommer den första vändpunkten. Det är en händelse som ändrar berättelsens riktning. Huvudpersonen får ett nytt mål och/eller står i en ny situation.

Andra akten är den längsta av de tre akterna. Här utvecklas filmens handling. Nya och fler konflikter uppstår och huvudpersonen genomgår prövningar och måste övervinna hinder. Mitt i andra akten ligger filmens mittpunkt, som motsvarar upptrappningen i den klassiska dramaturgiska modellen. Här inträffar en avgörande händelse. Nu är en konflikt oundviklig, och huvudpersonen är tvungen att handla. Andra akten leder fram till den andra vändpunkten, där det på nytt händer något viktigt som får berättelsen att ändra riktning.

I tredje akten når dramat sin höjdpunkt. Konflikterna ställs på sin spets, och avgörandets stund är inne. Beslut fattas och det kommer en lösning på filmens huvudkonflikt. Tredje akten slutar vanligtvis med en eller flera avslutande scener där situationen lugnar ner sig.