Filmlexikon
Skriv ut

Intrig och budskap

Intrigen är filmens handling kort och konkret återberättad. Filmens budskap eller utgångspunkt kallas även för dess sensmoral eller premiss.

Intrigen är filmens handling berättad i korthet. Man skiljer mellan huvudintrig och sidointrig. Huvudintrigen är filmens centrala historia. Den är huvudpersonens berättelse och kamp för att nå sitt mål. Sidointriger är mindre sidoberättelser. De är ofta knutna till bipersoner.

När vi ska beskriva filmens huvudintrig svarar vi på frågorna:

Vem är huvudpersonen?

Vad går filmens centrala konflikt ut på?

Vilka hinder möter huvudpersonen?

Vem eller vad hjälper huvudpersonen?

Får konflikten till slut en lösning – och om svaret är ja: Hur gick det till

Filmens budskap, utgångspunkt eller sensmoral kallas även dess premiss. Budskapet kan uttryckas i en enda mening, kort och sakligt. Det formuleras som ett påstående. Filmens handling är ”argumenten” som bevisar påståendet. Budskapet är den slutsats man drar efter att ha sett filmen.