Filmlexikon
Skriv ut

Konflikt

En berättelse innehåller ofta en konflikt som driver på handlingen. Man skiljer mellan inre konflikt och yttre konflikt.

Konflikter och problem är grogrunden för en driven berättelse. Harmoni innebär sällan så mycket action. Längtan efter harmoni är däremot ofta en drivkraft för personerna i en film. Det har gjorts många spännande och nervkittlande berättelser om hur personer utmanas och övervinner hinder på sin väg mot harmoni. Men harmonin i sig är ointressant.

En konflikt ställs på sin spets om det finns en tidsgräns inom vilken konflikten eller konflikterna måste lösas . Tidsfrister används i många filmer, särskilt i actionfilmer. Det är en berättarteknik som skapar extra dramatik. En konflikt kan även utvecklas. I början av filmen är konflikten kanske ganska enkel och tydlig men blir under filmens gång större och mer invecklad. Komplikationer uppstår. Det kallas även konfliktstegring. Det kan göra filmen mer intressant och ge en berättelse fler lager.

Man skiljer mellan inre och yttre konflikter. Om en film är bra brukar den rymma båda typerna av konflikt samtidigt. Inre konflikt innebär att en person befinner sig i konflikt med sig själv. Det kan till exempel handla om tvivel, dåligt samvete eller svartsjuka. Det kan också röra sig om ett inre dilemma, till exempel att en person måste välja mellan moral och rikedom. Yttre konflikt innebär att en person befinner sig i konflikt med omgivningen. Det kan handla om motstridiga intressen eller önskemål: en motståndare eller en rival lägger hinder i vägen för huvudpersonen. Konflikten kan även uppstå på grund av yttre problem av annat slag, till exempel naturkatastrofer eller krig.