Filmlexikon
Skriv ut

Filmens grundelement

En film har fyra grundelement: bildruta, tagning, scen och sekvens.

Film kallas ibland för levande bilder. Men i själva verket består en film av en hel mängd stillbilder - bildrutor. En tagning är det vi ser mellan två klipp i filmen. Ibland kallas också en tagning för ett klipp. En scen består av en rad tagningar och innehåller en avgränsad handling. En sekvens består av en rad scener. En sekvens är ett längre, avgränsat händelseförlopp i en film.

 • Bildruta

  Film kallas ibland för levande bilder. Men i själva verket består en film av en hel mängd stillbilder – alltså fotografier. Varje stillbild kallas en bildruta. När vi gör en skärmdump av en film kallas det för frame grab.

  I en film ser vi vanligtvis 24 eller 25 bildrutor per sekund. Eftersom det går så snabbt hinner våra ögon inte uppfatta att det rör sig om enskilda bilder. Det ser ut som ett glidande flöde. Vi upplever en optisk illusion: bilderna får liv.

  Bildrutor från Sanna Lenkens Min lilla syster (2015). Institutionella rättigheter: FilmCentrum.


 • Tagning

  Tagningar kan variera mycket i längd. Vissa tagningar varar i mindre än en sekund, andra kan vara i flera minuter. När en scen har många, korta tagningar talar man om ett högt klipptempo. Det ser man i till exempel actionscener. Då bidrar de korta tagningarna till att skapa en hektisk och dramatisk stämning. Med långa tagningar kan man skapa en lugn stämning. Det använder man exempelvis i scener där vi som åskådare ska ges tid att tänka efter och grundligt betrakta det vi ser. En typisk 90 minuters film innehåller 1200-1500 tagningar.

  En person som klipper ihop tagningarna till en hel film kallas för en klippare.


 • Scen

  En scen äger vanligtvis rum utan hopp i tiden. Om det sker ett hopp i tiden innebär det vanligen en ny scen, det vill säga att det sker ett scenbyte. Om vi ser en rollfigur i ett hus på morgonen och sedan på kvällen rör det sig om två olika scener.

  En scen äger vanligtvis rum på en och samma plats. Om det sker ett byte av inspelningsplats börjar en ny scen. Det vill säga att om en rollfigur befinner sig inomhus och sedan går ut på gatan, så är det en ny scen. En plats kan förflytta sig utan att scenen skiftar, till exempel vid en biljakt genom en stad. Det avgörande här är att den person som scenen handlar om under hela scenen sitter i bilen. När personen kliver ut ur bilen skiftar scenen. I en 90-minuters film brukar det finnas 50–100 scener.


 • Sekvens

  En sekvens i en film kan jämföras med ett kapitel i en bok och skiljer sig från en scen på så sätt att den kan innehålla språng i tid, rum och handling. En sekvens har i regel ett överordnat tema eller en röd tråd. Man kan sätta en rubrik på en sekvens. En 90 minuters film har 10–20 sekvenser. I en del kortfilmer finns det bara en enda sekvens.