Filmlexikon
Skriv ut

Scen

En scen består av en rad tagningar och innehåller en avgränsad handling. Scenen är ofta avgränsad i tid och rum. En scen är en del av filmens huvudhandling. Varje scen är en liten berättelse som för huvudhandlingen framåt. Om vi hoppar till en annan del av huvudhandlingen hamnar vi i en ny scen.

En scen äger vanligtvis rum utan hopp i tiden. Om det sker ett hopp i tiden innebär det vanligen en ny scen, det vill säga att det sker ett scenbyte. Om vi ser en rollfigur i ett hus på morgonen och sedan på kvällen rör det sig om två olika scener.

En scen äger vanligtvis rum på en och samma plats. Om det sker ett byte av inspelningsplats börjar en ny scen. Det vill säga att om en rollfigur befinner sig inomhus och sedan går ut på gatan, så är det en ny scen. En plats kan förflytta sig utan att scenen skiftar, till exempel vid en biljakt genom en stad. Det avgörande här är att den person som scenen handlar om under hela scenen sitter i bilen. När personen kliver ut ur bilen skiftar scenen. I en 90-minuters film brukar det finnas 50–100 scener.