Filmlexikon
Skriv ut

Skärpedjup

Olika delar av en bild kan vara skarpa eller oskarpa beroende på skärpedjupet, det vill säga vilket område i bilden som är i fokus. En bild kan vara skarp eller oskarp. När både förgrund, mellangrund och bakgrund framträder skarpt och tydligt är skärpedjupet långt. När bara en liten del av bilden är skarp är skärpedjupet kort.

När fotografen arbetar med långt skärpedjup framträder både förgrunden, mellangrunden och bakgrunden med fullt tydliga konturer. Då ser vi vad som händer i bildens alla plan . När fotografen arbetar med kort skärpedjup är bara en begränsad del av bilden i fokus, det vill säga skarp. Fotografen kan styra åskådarens blick och uppmärksamhet genom att fokusera på det som vi ska lägga märke till.