Filmlexikon
Skriv ut

Bildutsnitt

Bildutsnittet är det som ryms i den avfilmade verkligheten. Hur stort utsnittet av denna verklighet är beror på avståndet mellan åskådaren och motivet.

I en närbild befinner vi oss nära motivet och i en helbild är vi långt ifrån motivet. I en film har vi ett mer avgränsat synfält än i verkligheten. Verkligheten beskärs, och motivet ramas in, precis som på ett fotografi eller en målning. Ramen begränsar det vi kan se. Hur filmen ramas in uttrycks i filmens bildformat.

På film ser vi en mindre del av motivet än vi skulle ha gjort i verkligheten. När vi är nära exempelvis en person, ser vi detaljer hos den personen. Däremot ser vi inte särskilt mycket av det som finns runt omkring. Allt det ser vi bättre när vi kommer långt bort från personen och kan överblicka en hel inspelningsplats. Men när vi befinner oss på så långt avstånd är det svårt att se detaljer, som till exempel ansiktsuttryck.

Den måttstock vi använder när vi talar om bildutsnitt är den mänskliga kroppen. I en närbild upptar ett ansikte hela bilden.

 • Miljöbild

  Det är en bild över hela platsen där handlingen pågår. Det brukar finnas i början av en film för att man ska få reda på var filmen utspelar sig.


 • Helbild

  Helbilden visar även hur många personer som eventuellt är närvarande.
  Den ger oss ett intryck av filmens miljö och vi ser rollfigurerna i helfigur.

  Jordgubbslandet_helbild_500.jpg

  Ur Jordgubbslandet. Distribution: FilmCentrum


 • Halvbild

  Halvbilden används ofta i scener där rollfigurerna samtalar eller rör sig, exempelvis springer, cyklar eller slåss.


 • Närbild

  Närbilden kan även framhäva något som är viktigt för handlingen.


 • Extrem närbild

  Den extrema närbilden kan även framhäva något som är viktigt för handlingen.