Filmlexikon
Skriv ut

Återblick

En återblick är ett hopp tillbaka i tiden. Det klipps från filmens nutid till det förflutna. I en återblick ser vi händelser som har ägt rum i ett tidigare skede.

En återblick visar oss en händelse i det förflutna som har betydelse för den handling som vi följer i filmens nutid. Filmens nutid behöver inte vara densamma som vår (åskådarnas) nutid. I en historisk film kan filmens nutid vara exempelvis år 1850. Då skildrar en återblick något som ägde rum före 1850. I en science fiction-film är filmens nutid exempelvis år 2097. Då kan en återblick skildra till exempel vår egen nutid.

Återblickar används i många filmer och har olika funktion. En återblick kan förklara något som händer i filmens nutid. En återblick kan till exempel säga något om varför en situation är som den är eller varför en person beter sig som hen gör. Med hjälp av återblickar kan vi foga ihop hela berättelsen bit för bit. En återblick kan även vara ett minne sett ur en viss persons synvinkel.