Filmlexikon
Skriv ut

Framåtblick

En framåtblick är ett hopp framåt i tiden, alltså motsatsen till en återblick. I en framåtblick klipps filmens nutid till framtiden. I en framåtblick ser vi händelser som kommer att äga rum senare.

En framåtblick visar oss en händelse i framtiden som har betydelse för den handling vi följer i filmens nutid. Filmens nutid behöver inte vara vår nutid. I en historisk film kan filmens nutid vara exempelvis 1850. Då äger det som framåtblicken skildrar rum efter 1850. I en science fiction-film kan filmens nutid vara exempelvis år 2097. Då skildrar framåtblicken något som äger rum efter 2097. Framåtblickar är mycket mer sällsynta i filmer än återblickar. Det finns det flera anledningar till. Det förflutnas händelser (återblickar) har – precis som i verkligheten – stor betydelse för nutiden, och därför är det rimligt att föra in dem i berättelsen. Framtidens händelser (framåtblickar) har inte inträffat än och har därför ingen betydelse för nutiden. Vi känner igen återblickar från vår vardag, t.ex. när vi berättar om något vi har upplevt. Däremot är det inte särskilt många som kan berätta om vad som kommer att hända i framtiden – om man inte är synsk. Därför behöver vi en bra förklaring om en framåtblick används i en film. Det kan exempelvis vara en science fiction-film som utspelas i en framtid där man kan manipulera människans medvetande eller resa i tiden. I andra fall kan framåtblickandet vara en del av en konstnärligt experimenterande films berättarstil.

När vi ser framåtblickar i filmer är det ofta förenat med något mystiskt eller kusligt. Det kan exempelvis vara en drömscen, en plötslig insikt eller ett förebud. Därför ser man ibland framåtblickar i skräckfilmer.