Filmlexikon
Skriv ut

Osynlig klippning

Osynlig klippning gör att åskådaren uppfattar tagningarna som en flytande bildström. Vi lägger inte märke till att det klipps. Filmen upplevs som ett sammanhängande förlopp.

En 90-minuters film innehåller vanligtvis 1 200–1 500 klipp, men vi märker dem sällan. Det beror på att osynlig klippning används. Filmen har klippts på ett sätt som får oss att uppleva förlopp och sammanhang, det vill säga kontinuitet.

Osynlig klippning kallas även kontinuitetsklippning eller bara kontinuitet. När osynlig klippning används blir det lättare för åskådarna att glömma att de ser en film. Det påminner om verkligheten och vi lever oss in i berättelsen. Det finns olika sätt att göra klippningen osynlig, bland annat med hjälp av rörelseklipp, point of view-klippning och klaffklipp.

 • Rörelseklippning

  En rörelse börjar i en tagning och fortsätter i nästa. Eftersom vi som åskådare riktar vår uppmärksamhet mot rörelsen lägger vi inte märke till att det finns ett klipp mellan tagningarna.


 • Point of view-klippning

  Den består av tre tagningar och visar en person som ser någonting. Först kommer en bild av den person som ser någonting (inledningsbild). Därefter följer en bild av den/det som personen ser (point of view). Slutligen kommer ännu en bild av den person som ser, så att åskådaren kan se hens reaktion (uppföljningsbild). En uppföljningsbild kan samtidigt fungera som en ny inledningsbild som sedan följs av en ny point of view och så vidare. Antalet tagningar och klippens ordning kan variera. Men gemensamt för dem alla är att vi inte lägger märke till klippen.


 • Klaffklipp

  När vi ser en tagning kommer vår blick i de flesta fall att fångas av exempelvis ett ansikte eller en rörelse. Det kan även vara något annat som verkar iögonfallande, exempelvis genom att det har en stark färg eller en uppseendeväckande form. Det kallas för bildens fixeringspunkt. Vår blick söker sig dit.

  I ett klaffklipp befinner sig fixeringspunkten på samma plats i bilden i två på varandra följande tagningar. Vi behöver inte flytta blicken. Ett klaffklipp bidrar till att dölja att det finns ett klipp mellan tagningarna. Klaffklippet kan även skapa ett symboliskt eller tematiskt sammanhang mellan två scener. Det används ibland också vid synlig klippning.