Filmlexikon
Skriv ut

Diegetiskt och icke-diegetiskt ljud

Man kan dela in ljudet i två överordnade kategorier: diegetiskt ljud, som är en del av den fiktiva världen och icke-diegetiskt ljud som ligger utanför den och bara kan höras av publiken, inte av personerna i filmen.

Båda dessa ljudtyper kan vi uppfatta såväl medvetet som omedvetet. Ibland lägger vi märke till att vi hör ljudet, i andra fall hör vi ljudet utan att lägga märke till det. Båda ljudtyperna har mycket stor betydelse för vår upplevelse av en film.

Diegetiskt ljud från Gabriela Pichlers Äta Sova Dö (2012). Institutionella rättigheter: FilmCentrum

Diegetiskt ljud överröstas av icke-diegetiskt från Gabriela Pichlers Äta Sova Dö (2012). Institutionella rättigheter: FilmCentrum