Filmlexikon
Skriv ut

Diegetiskt och icke-diegetiskt ljud

Man kan dela in ljudet i två överordnade kategorier: diegetiskt ljud, som är en del av den fiktiva världen och icke-diegetiskt ljud som ligger utanför den och bara kan höras av publiken, inte av personerna i filmen.

Båda dessa ljudtyper kan vi uppfatta såväl medvetet som omedvetet. Ibland lägger vi märke till att vi hör ljudet, i andra fall hör vi ljudet utan att lägga märke till det. Båda ljudtyperna har mycket stor betydelse för vår upplevelse av en film.