Filmlexikon
Skriv ut

Subjektivt ljud

Subjektivt ljud innebär att vi hör ljudet på samma sätt som en rollfigur i filmen upplever det, till exempel förvrängt eller avlägset.

Subjektivt ljud stärker vår identifikation med en rollfigur därför att vi upplever världen genom hens sinnen. Subjektivt ljud används till exempel om en huvudperson har druckit alkohol eller tagit droger. Personens sinnen är påverkade, och det understryks genom att ljudet återges otydligt eller förvrängt så hen hör det. Ofta kombineras det subjektiva ljudet med bilder som visar oss hur personen ser världen.