Filmlexikon
Skriv ut

Diegetisk och icke-diegetisk musik

Filmmusik kan vara diegetisk och icke-diegetisk.

När musiken är diegetisk kan både vi (åskådarna) och personerna i filmen höra den. Diegetisk musik är till exempel ett band som vi ser spela i filmen eller musik från en radio som vi ser i bild. Icke-diegetisk musik är inte en del av filmens berättelse utan har lagts på efter inspelningarna. Icke-diegetisk musik kallas även bakgrundsmusik eller soundtrack. Det kan vara allt från musikstycken till enkla toner eller sång (se även uppslagsordet diegetiskt och icke-diegetisk ljud).