Filmpedagogik
Bilder ur filmer som ingår i En filmhistorisk resa
Några av de filmer som ingår i materialet En filmhistoriska resa som presenteras under Film i skolan-dagen 2022

Film i skolan-dagarna

Film i skolan-dagarna är inspirerande mötesplatser för alla som arbetar med filmkultur för barn och unga.

2023 ägde Film i skolan-dagen rum i samband med 40-årsjubilerande BUFF Malmö, barn- och ungdomsfilmfestival och temat var Den livsviktiga filmen.

Medverkade gjorde bland andra Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungl. Musikhögskolan, som berättade om sin forskning kring kulturens hälsobringande effekter. Nikolaj Rodkjær Kristensen, tidigare journalist på danska TjekDet, gav en lektion i hur man faktagranskar och avkodar visuella manipulationer. Camilla Göransson, gymnasielärare på Idrottsprogrammet vid Jämtlands gymnasium och Joakim Wassberg, som jobbat med projektet Mötesplats för ung kultur på Filmpool Region Jämtland Härjedalen, gav tips på hur lärare och ungdomsledare kan öppna upp för svåra, men livsviktiga samtal med hjälp av filmens kraft. Dessutom berättade Per Dahlbeck, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap, tillsammans med lärare och elever från Backaskolan i Malmö om deras filmbrevväxling med elever i Buenos Aires.
Arrangörer var Film i Skåne, Svenska Filminstitutet, Filmregionerna och FOMP (Föreningen Film och Mediepedagogik).

2022 arrangerades Film i skolan-dagen i samband med BUFF. Dagen arrangerades av Film i Skåne i samarbete med Svenska Filminstitutet och FOMP (Film- och mediepedogerna) och hade tema språk. Här bjöds på föreläsningar och filmvisningar om allt från hur filmen, just genom sitt universella språk, kan verka som brygga mellan människor till konkreta lektionsupplägg kring hur man undervisar om filmhistorien. Bland annat presenterade Filminstitutets Fatima Khayari En filmhistorisk resa och gav exempel på de lektionsupplägg som ingår i materialet.

2021 arrangerade Filminstitutet ett webbinarium med rubriken Sex, relationer och film - ett webbinarium för samtidens pedagoger i samarbete med RFSU och UR. Detta i samband med att regeringen 2021 införde nya examensmål i lärarutbildningarna för att säkerställa att blivande lärare får kompetens att undervisa om sex och relationer. Dessutom förstärktes ämnet i skolans läroplaner. Medverkade gjorde bland andra utbildningsminister Anna Ekström liksom Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och RFSU:s ordförande Hans Linde. Vi mötte också sexualupplysare och sakkunnige Pelle Ullholm och regissören och manusförfattaren Ninja Thyberg, som pratade om vikten av att tala med unga om porr liksom om filmen som möjliggörare när man vill närma sig komplexa frågeställningar. Webbinariet går att se här.

Pleasure_555.jpg
Ur Pleasure av Ninja Thyberg. Plattform Produktion

2020 arrangerades webbinariet Dags för rörlig bildning – ett webbinarium om filmens plats i skolan.

Medverkade gjorde Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i samtal med Filminstitutets vd Anna Serner liksom skådespelaren, komikern och manusförfattaren Bianca Kronlöf, som gav en personlig och humoristisk inblick i filmens olika roller under den egna skolgången. Dessutom gav webbinariet en inblick hur det faktiska arbetet med film i skolan kan se ut, i mötet med pedagogen Mats Åstrand och eleven Olivia Grönlund från Realgymnasiet i Gävle. Moderator var Fatima Khayari, projektledare Svenska Filminstitutet.

2019 ägde Film i skolan-dagarna rum i Göteborg, Malmö, Västerås och Sandviken. Temat var språk. I Göteborg medverkade bland andra Katti Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen, Cathrine Simonsen, redaktionschef och producent på NRK Super, liksom Miriam von Schantz, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro Universitet. Även Barnfilmskolans arbete presenterades av Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning vid Akademin Valand vid Göteborgs Universitet, tillsammans med filmpedagogerna Martin Sjögren, Mattias Jonsson och Elias Fryk.

Från Filminstitutet medverkade Malin Nygren på temat Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken. Hon samtalade även med regissören Jon Blåhed, vars film Turpa kiinni minun haters avslutade dagen, under rubriken Språket i hjärtat och örat. Dessutom föreläste Lova Hagerfors och Danial Brännström under rubriken 124 år av filmhistoria.

I Malmö var en av programpunkterna Mentorskapsprogrammet - filmskapande för tjejer med funktionsvariation där Sofia Berglund, Linnea Weikel och deras mentor, filmpedagog Pia Ivarsson medverkade. Dessutom presenterade Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun, utvecklingsarbetet Det ni inte ser, ett  dokumentationsarbete av filmpedagogiska metoder och ett filmläger för tjejer med ad(h)d. Föreläste gjorde även Hanne Pedersen, ledande expert inom animation som undervisningsverktyg och drivkraften bakom Animated Learning LAB i Danmark, under rubriken Animation som didaktiskt verktyg. Dagen avslutades med en visning av Victor Lindgrens Till drömmarnas land med efterföljande samtal.

I Västerås presenterades Svenska Filminstitutets nya skolbiokampanj. Dessutom gav representanter från Swedish Film och SLI Education en ingång i vad som gäller kring visning av film i skolan och FilmCentrum presenterade sin verksamhet för skolor. Dessutom gav Folkets Bios filmpedagoger från Göteborg prov på konsten att hålla filmsamtal. Lena With, kulturpedagog på Kulturskolan i Köping och grundskollärare med språk och språkutveckling som inriktning, talade på temat Film-Lärande-Språkutveckling. Det lokala projektet Sommarjobbet: VR-projekt för svensk-finska ungdomar presenterades och kunde även testas med VR-kameror.

I Sandviken medverkade Jon Blåhed, Malin Nygren och Miriam von Schantz. Dessutom presenterade barnkulturvetaren MK Larsson en praktisk förberedning på skolbiobesöket för dig som lärare. Lena O Magnusson, lektor i bildpedagogik på Högskolan i Gävle forskare på estetiska (lär)processer och estetiska uttrycksformer, pratade om vad händer när en grupp femteklassare introduceras till filmarbete i skolan där hon beskrev några resultat från forskningsstudien.

Skriv ut