Filmpedagogik
Barnens filmdag 2018
Bild: Chris Jonkers

Film i skolan-dagarna

Film i skolan-dagen är en inspirerande mötesplats för alla som arbetar med filmkultur för barn och unga. 2020 års filmdagar inleds i Uppsala, Laholm och Visby med start i Uppsala 13 augusti. Film i skolan-dagen som skulle ha ägt rum i samband med BUFF är dessvärre inställd.

Film i skolan-dagen i Malmö 24 mars 2020

OBS! Inställd!

Välkommen till en filmpedagogisk inspirationsdag om hur film kan skapa delaktighet och engagemang hos barn och unga. Programmet riktar sig till dig inom skola, utbildning och kultur, som vill arbeta med film. Under dagen kommer vi att undersöka hur film kan främja integration och vara en metod i arbetet med de globala målen samt barnkonventionen. Filmen är oslagbar som ingång i diskussioner om jämställdhet, rättvisa och demokrati.

Publiken på Film i skolan-dagen blir dessutom bland de första i världen att se delar av den kommande dokumentären om Greta Thunberg!

När: Tisdag 24 mars 2020, kl 9-16:30 
Var: Biograf Panora i Malmö
Anmälningsavgift: 500kr + 25% moms, inkluderar lunch och fika under dagen. FOMP-medlemmar betalar 400:- + 25% moms. Sista anmälningsdag är 10 mars. Anmälan är bindande och sker här

8.30-8.55 Registrering, kaffe & smörgås

9.00-9.30 Filminstitutet, Film i Skåne och FOMP hälsar välkomna
Carolina Falk och Jeanette Schjerva från Film i Skåne, berättar om regionala satsningar.

9.30-10.00 Eslöv - projekt för hållbar film i skolan
Nödvändigheten av att undervisa barn och unga i film- och bildkunnighet är alla överens om. Ändå vilar ansvaret fortfarande till stor del på enskilda eldsjälar och undervisningen i skolan är ofta projektbaserad. För att stärka demokratin och garantera alla barn samma kunskap behöver mer hållbara strukturer skapas. Från Eslövs kommun berättar Tine Billing, barnkultursekreterare och Johan Plambeck, utvecklingschef, om hur de med stöd av Film i Skåne och Region Skånes kulturförvaltning undersökt hur de kan arbeta mer hållbart med kultur i skolan i Eslövs kommun.

10.00-10.45 Åstorp - praktiskt filmskapande för nyanlända högstadieflickor
Dokumentärfilmaren Malin Andersson (känd för filmerna Belfast Girls och Blodssystrar) berättar om sitt filmpedagogiska projekt för nyanlända högstadieflickor i Åstorps kommun i Skåne. Några av flickorna är på plats och visar sina filmer. Q&A efter filmvisningen.

10.45-11:00 Fikapaus

11.00-11.30 FN:s världsmål – “Outside My Window” ett filmpedagogiskt verktyg (in English)
Kasper B. Olesen from the Danish production company Lommefilm tells us about the project “Outside My Window”. Three short documentary films were produced in Palestine starring three young Palestinians who all act upon the UN Goals. These films play an important part of the digital education material, which aim to teach Danish students age 10 - 16 to create their own documentary films. In January and February 2020 Lommefilm visits 30 schools all over Denmark - more than 700 students are involved in documentary filmworkshops about the UN Goals.

11.30-12:00 Filmriket - skolans väg till det globala språket + FOMP prisutdelning!
FOMP (Föreningen film och mediepedagogik) har bjudit in Lars-Eric Larsson filmkonsulent barn och ungdom på Filmpool Nord för att berätta om Filmriket - skolans väg till det globala språket och allas rätt till likvärdig filmpedagogik. Därefter delas årets FOMP-pris ut! Priset går till person/verksamhet/organisation som har arbetat för att främja, driva eller stärka ett film- och mediepedagogiskt arbete.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Film - a language without borders (in English)
Charlotte Giese, Special Advisor, Children & Youth research, presents the study “Film - a language without borders”. European films can strengthen children and young people's cultural understanding, identity and tolerance, according to this new international study, initiated by the Danish film Institute, the British Film institute and Germany’s vision Kino.

13.30-14.15 Lika vär(l)d – för vem?
Annika Wik, filmvetare, presenterar materialet ”Lika Värld - för vem?” och berättar hur du kan arbeta med filmklipp kring frågor om rättvisa, jämlikhet, demokrati mm. Materialet är skrivet av Annika Wik, på uppdrag av Svenska Filminstitutet.

14:15-14.45 Att arbeta med filmpedagogik och nationella minoriteter i skolan.
Fatima Khayari, projektledare på Svenska Filminstitutet visar inspirationsmaterial och guidar er igenom det alldeles färska filmpedagogiska paket kring nationella minoriteter. Dessutom presenteras filmarkivet.se och dess nya tema ”För skolan”.

14.45-15.00 Fikapaus

15.00-16.30 Work in progress Greta-filmen - TBA

__________________________________________________

Film i skolan-dagarna 2019 ägde rum i Göteborg, Malmö, Västerås och Sandviken. Temat var språk.

Nedan hittar ni programmen från dessa dagar.

Program Göteborg, 29 januari, Bergakungen

Presentation
Jessika Jankert, konferencier. Katti Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen. Bengt Källgren, förvaltningschef, Kultur i Väst.

Keynote speaker: Cathrine Simonsen
Redaktionschef och producent på NRK Super.

124 år av filmhistoria
Lova Hagerfors och Danial Brännström, Svenska Filminstitutet.

Kortfilm: I mina blöta skor
Regi Carmen Jedrzejak.

Den rörliga bildens sanningsanspråk
Miriam von Schantz, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro Universitet.

Kortfilm: Skoldiscot
Regi Christian Zetterberg.

Skola för alla från första dagen
Jilda Sürüp, ansvarig Forskning & Utveckling, Studi Sverige.

Kameran, filmen och språket
Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning vid Akademin Valand vid Göteborgs Universitet, Martin Sjögren, Mattias Jonsson och Elias Fryk, filmpedagoger Barnfilmskolan.

Kortfilm: Yoghurt
Regi Henrik Gustafsson.

Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet.

Språket i hjärtat och örat
Jon Blåhed, regissör, filmare, och Malin Nygren, Svenska Filminstitutet.

Filmvisning: Turpa kiinni minun haters
Regi Jon Blåhed.

Program Malmö, 26 mars, Biograf Panora

Introduktion 
Vi ser "Färgstark", en film av Sofia Berglund. Film i Skåne, Filminstitutet och FOMP hälsar välkomna.

9.15-10.00 ”Mentorskapsprogrammet - filmskapande för tjejer med funktionsvariation” 
I en demokrati är alla röster viktiga. Oavsett bakgrund och handikapp måste alla ha rätt att uppleva och utöva kultur, att kunna gestalta sin värld och göra sig själv och sin värld synlig. Vi ser Linnea Weikels film ”En dag i en autists liv” och Sofia Berglunds film ”Vi lyfter varandra”. Därefter frågestund med Sofia Berglund, Linnea Weikel och deras mentor Pia Ivarsson, filmpedagog.

10.00-10.40 ”Det ni inte ser”- Hur kan filmskapande synliggöra erfarenheter?
Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun, presenterar utvecklingsarbetet ”Det ni inte ser” tillsammans med sin dotter Sofia Lundberg Söderling och filmpedagog Pia Ivarsson. Sofia fick sin diagnos först långt upp i skolåldern och använder nu sina erfarenheter till att föreläsa om hur det har varit att vara elev med adhd. "Det ni inte ser” är både ett dokumentationsarbete av filmpedagogiska metoder och ett filmläger för tjejer med ad(h)d sommaren 2019 i Ystad Studios Visitor Center.

10.40-11.00 Kaffe & fruktstund

11.00-11.50 Animation som didaktiskt verktyg
Hanne Pedersen driver Animated Learning LAB, som erbjuder kurser i animation till skolor. Hanne har arbetat med barn och animation i flera år och är ledande expert inom animation som undervisningsverktyg. 

11.50-12.15 Workshop med Maria Söderling
I Burlövs kommun pågår ett viktigt utvecklingsarbete kring språk- och literacyutveckling. För att utveckla barns och elevers visuella litteracitet vill man bl. a dokumentera filmpedagogiska metoder och utforska visuell litteracitet. Maria Söderling kommer under våren att hålla i ett fokusgruppsamtal med erfarna filmpedagoger med syfte att systematisera och beskriva deras arbete. Finns det exempelvis en gemensam syn på ett steg för steg-lärande när det gäller utveckling av ett bildspråk? Målet med workshopen är att samla material som Maria kan använda i valet av frågor till fokusgruppsamtalet och att ta tillvara på publikens samlade kompetens kring filmpedagogik.

12.15-13.15 Lunch på Grand öl & mat

13.15-13.45 Skola för alla från första dagen
Stefan Eriksson från Studi Sverige presenterar Språkprojektet. Med forskning som stöd formar Språkprojektet ett hållbart, inspirerande och inkluderande lärande. Med filmen som gemensamt språk driver de utvecklingsprojektet för att alla ska lyckas i skolan.

13.45-14.15 124 år av filmhistoria  
Lova Hagerfors, Svenska Filminstitutet. Film är ett språk som förändrats kontinuerligt sedan den allra första filmvisningen 1895. För att kunna förstå dagens rörliga bilder måste vi förstå dess utveckling. Lova och Danial berättar om varför Filminstitutet jobbar med filmhistoria för barn och unga. De berättar också om det filmiska språkets historia och utveckling med exempel ur föreläsningar och samtal med barn och unga.

14.15-14.30 Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken? Malin Nygren, Svenska Filminstitutet ger en introduktion till strategin att främja film på minoritetsspråken - och vilken roll filmen kan ha i undervisning kring de nationella minoriteterna. 

14.30– 15.00 Språket i hjärtat och örat
Samtal mellan regissören Jon Blåhed och Malin Nygren om att göra film på sitt minoritetsspråk, om språk som markör av hemvist och kulturell bärare. En av frågorna Jon hade med sig under arbetet med filmen "Turpa Kiinni Minun Haters" var om man måste kunna meänkieli för att vara en äkta tornedaling. 

15.00-15.15 Kaffe & kaka

15.15 – 17.00 Film & samtal: ”Till drömmarnas land” (90 min, Sverige 2019, regi: Victor Lindgren)
Sommarlovet ska just börja när Elin och Sabina lär känna varandra. Sabina från Rumänien och Elin från Holmsund. Tillsammans revolterar de mot det gamla och hittar något nytt, samtidigt som samhället runt dem rasar samman och Elins pappa blir vansinnig i sorg. För det finns ett vansinne i den svenska idyllen.
Efter filmen följer ett samtal med filmens regissör Victor Lindgren. 

Program Västerås, 29 oktober

Introduktion
Region Västmanland och Svenska Filminstitutet

9.10-9.40 124 år av filmhistoria
Svenska Filminstitutet. Film är ett språk som förändrats kontinuerligt sedan den allra första filmvisningen 1895. För att kunna förstå dagens rörliga bilder måste vi förstå dess historia. Tillsammans undersöker vi filmens språk och hur det har förändrats över tid. Vi ser korta exempel från olika epoker och diskuterar likheter och skillnader. Hur tolkar vi en films ljud och musik? Hur behandlar film tid och vad finns utanför bilden? Och hur kan vi arbeta vidare med filmhistoria och använda det i undervisningen.

Skolbio för alla
Malin Nygren presenterar Svenska Filminstitutets nya skolbiokampanj.  

Så visar du film - lagligt
Upphovsrätten för film kan upplevas som snårig. Vad gäller egentligen? Swedish Film och SLI Education - två aktörer som erbjuder filmer med institutionella rättigheter för visning inom bland annat skola och utbildning - reder ut begreppen och ger konkreta tips.

FilmCentrum 
FilmCentrum är en ideell kulturförening som värnar om publikens rätt till ett rikt filmutbud och om upphovsmännens rätt till sina verk. Förutom att distribuera kvalitetsfilm från hela världen erbjuder FilmCentrum tematiska och pedagogiska projekt, bland annat med filmer på olika språk för att det är stort och betydelsefullt för alla att höra sitt modersmål talas och att se skildringar från platser som har haft betydelse i livet.

Kaffe och fruktstund

Konsten att hålla filmsamtal
Folkets Bios filmpedagoger från Göteborg ger tips och genomför ett filmsamtal med publiken. Filmpedagogerna Folkets Bio är en ideell förening vars kärnverksamhet rör rörlig bild och ungas mediekonsumtion. Sedan 2010 är de partners med UNESCO i frågor som rör medie- och informationskunnighet (MIK) och de ingår även i EU:s expertgrupp Media Literacy Expert Group (MLEG).

Film-Lärande-Språkutveckling
Lena With, kulturpedagog på Kulturskolan i Köping och grundskollärare med språk och språkutveckling som inriktning. I uppdraget som kulturpedagog genomför Lena olika filmprojekt i samverkan med kommunens grundskolor och Köpings museum. Syftet är att stärka elevernas språkutveckling och göra undervisningen mer upplevelsebaserad, tillgänglig och demokratisk - oavsett om eleverna går i grundskolan, grundsärskolan eller i en klass för nyanlända. Vi ser även "Perserkatten", en film av elever på Köpings kulturskola.

Animation som didaktiskt verktyg

Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken?
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet, ger en introduktion till strategin att främja film på minoritetsspråken - och vilken roll filmen kan ha i undervisning kring de nationella minoriteterna.

Sommarjobbet: VR-projekt för svensk-finska ungdomar
Under sommaren fick sex svensk-finska ungdomar i åldern 15-16 år möjlighet att komma i kontakt med sitt svensk-finska kulturarv genom ett projekt där de som sommarjobb fick vara äldre personers ögon ut i samhället och filma VR-upplevelser åt dem. Deltagarna fick intervjua de boende på äldreboendet Äppelparkens finska avdelning, lära sig filma, klippa och arrangera en visning. Projektledare och deltagare berättar om projektet och visar filmklipp. Efter presentationen finns det möjlighet att uppleva filmerna i VR-set utanför salongen

Kaffe & kaka - Upplev VR-filmer från Hallstahammar

Filmvisning: "Turpa Kinni Minun Haters" (45 min, Sverige 2019, regi: Jon Blåhed)

Språket i hjärtat och örat
Samtal mellan regissören Jon Blåhed och Malin Nygren om att göra film på sitt minoritetsspråk, om språk som markör av hemvist och kulturell bärare. En av frågorna Jon hade med sig under arbetet med filmen "Turpa Kiinni Minun Haters" var om man måste kunna meänkieli för att vara en äkta tornedaling.

Program Sandviken, 30 oktober

Förmiddag: Biograf Grand

Introduktion till dagen,
Henrik Harrysson, Region Gävleborg

Filmens möjlighet att rädda minoritetsspråken, 
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet  
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet ger en introduktion till strategin att främja film på minoritetsspråken - och vilken roll filmen kan ha i undervisning kring de nationella minoriteterna.
 
10:00 Filmvisning: Turpa kiinni minun haters, Regi: Jon Blåhed
Maja bor i Stockholm men ett dödsfall inom familjen tvingar henne tillbaka till hembyn Pajala. I Pajala bor hennes syster Sofia som är tillsammans med trubaduren Johan. Efter begravningen skall Sofia följa med Johan på en sommarturné runt Tornedalen, och Maja bestämmer sig för att följa med. Det blir en resa där frågor om deras ursprung och Tornedalens framtid ställs på sin spets.

Språket i hjärtat och örat, 
Jon Blåhed och Malin Nygren
Samtal mellan regissören Jon Blåhed och Malin Nygren om att göra film på sitt minoritetsspråk, om språk som markör av hemvist och kulturell bärare. En av frågorna Jon hade med sig under arbetet med filmen "Turpa Kiinni Minun Haters" var om man måste kunna meänkieli för att vara en äkta tornedaling.

Den rörliga bildens sanningsanspråk, 
Miriam von Schantz, Örebro universitet
Miriam von Schantz är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning filmvetenskap vid Örebro universitet. Miriam undersöker vad som sker när vi ser en film som vi inte vet är dokumentär eller inte. Utifrån idén om åskådarskapskontrakt diskuterar hon den så kallade ’mockumentalitet’ som ett uppluckrat verklighetsbegrepp möjliggör. Relaterat till detta arbetar hon med en metod för att stärka förmågan till kritiskt tänkande kring rörlig bild.

Valbart passSkolbio nästa: filmpedagogisk workshop, 
Maria Katerine Larsson, barnkulturvetare 
En praktisk förberedning på skolbiobesöket för dig som lärare. Maria Katerine Larsson ger en grundläggande inblick i filmpedagogiken och filmsamtalet med barn och unga. Workshoppen inkluderar även visning av filmclips och konkreta frågeställningar som man kan använda sig av när man pratar om film i klassrummet.

124 år av Filmhistoria
Film är ett språk som förändrats kontinuerligt sedan den allra första filmvisningen 1895. För att kunna förstå dagens rörliga bilder måste vi förstå dess historia. Tillsammans med Annika Gillegård från Svenska Filminstitutet undersöker vi filmens språk och hur det har förändrats över tid. Vi ser korta exempel från olika epoker och diskuterar likheter och skillnader. Hur tolkar vi en films ljud och musik? Hur behandlar film tid och vad finns utanför bilden? Vi samtalar om hur vi kan arbeta vidare med filmhistoria och använda det i undervisningen.
 
Filmvisning på biblioteket, Filmcentrum
Det här passet är för dig som jobbar på bibliotek och gillar film! Filmcentrum är en av de ledande aktörerna för institutionella rättigheter för film i Sverige och kommer att berätta både om visningsrättigheter, men också om hur man kan jobba tematiskt med film och om deras projekt ”Filmborgarmärket”. Seminariet är en del av Stärkta Bibliotek-projektet kring mer film på HelgeBiblioteken.
 
Fika14:30 Handlar det om att arbeta med film, eller?
Lena O Magnusson, HiG
Vad händer när en grupp femteklassare introduceras till filmarbete i skolan – det är en fråga som Lena O Magnusson kommer att diskutera utifrån presentationen av en kort interventionsstudie. Hon beskriver några resultat från forskningsstudien och vill stimulera till en diskussion om filmskapande och vad projekt med film kan innehålla och innebära för skolan och eleverna. Lena O Magnusson är lektor i bildpedagogik på Högskolan i Gävle och hennes forskning riktar sig särskilt mot estetiska (lär)processer och estetiska uttrycksformer.
 
Filmvisning: "Tio minuter äldre"
Annika Gillegård, Filminstitutet
En kort sammanfattning från det valbara passet ”124 år av filmhistoria” och visar kortfilmen ”Tio minuter äldre” där vi får se en tre-årig pojke som tittar på dockteater. Hans ansiktsuttryck växlar mellan en rad olika känslor – skräck, glädje, upprymdhet och förväntan. Vi, filmpubliken får aldrig se vad pojken tittar på och vad som utspelar sig på scenen. Hela filmens handling och allt som vi som publik får uppleva är det vi utläser genom känsloyttringarna i pojkens ansikte.
 
Skolbio för alla
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet
En presenteration Svenska Filminstitutets nya skolbiokampanj och visar tre rykande färska kampanjfilmer

Sammanfattning av dagen,
Henrik Harrysson, Region Gävleborg
________________________________________
Skriv ut