Filmpedagogik
Bilder ur filmer som ingår i En filmhistorisk resa
Några av de filmer som ingår i materialet En filmhistoriska resa som presenteras under Film i skolan-dagen 2022

Film i skolan-dagarna

Film i skolan-dagarna är inspirerande mötesplatser för alla som arbetar med filmkultur för barn och unga.

Film speglar vår omvärld och ger perspektiv på oss själva och andra. Med hjälp av filmens pedagogiska och konstnärliga potential kan vi närma oss frågor som kan tyckas både enkla och komplexa.

2022 arrangerades Film i skolan-dagen i samband med BUFF. Dagen arrangerades av Film i Skåne i samarbete med Svenska Filminstitutet och FOMP (Film- och mediepedogerna) och hade tema språk. 

I en tid dominerad av rörliga bilder är kunskap om filmens språk central. Här bjöds på föreläsningar och filmvisningar om allt från hur filmen, just genom sitt universella språk, kan verka som brygga mellan människor till konkreta lektionsupplägg kring hur man undervisar om filmhistorien.

Bland annat presenterade Filminstitutets Fatima Khayari En filmhistorisk resa och gav exempel på de lektionsupplägg som ingår i materialet.

____________________________________

Här har ni möjlighet att se Film i skolans tidigare webbinarium samt läsa om tidgare programpunktet.

I samarbete med RFSU och UR arrangerade Filminstitutet i april 2021 ett webbinarium som rymde såväl diskussion som konkreta verktyg och vägledning. I samtalet medverkade en rad experter, från sexualupplysare till filmkonstnärer. Webbinariet spelades in och går att se här.

Sexwebbinarium_2021.JPG


Sex och relationer är inte bara centralt för våra liv utan får också allt större plats i samhällsdebatten. För att säkerställa att blivande lärare får kompetens att undervisa om sex och relationer har regeringen infört nya examensmål i lärarutbildningarna som börjar tillämpas höstterminen 2021. Dessutom förstärks ämnet i skolans läroplaner. I detta webbinarium gjorde Filminstitutet gemensam sak med RFSU och UR och närmade oss ämnet Sex, samtycke och relationer genom film och rörlig bild.

Medverkade gjorde bland andra Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i samtal med RFSU:s ordförande Hans Linde. Vi mötte också sexualupplysare och sakkunnige Pelle Ullholm och regissören och manusförfattaren Ninja Thyberg, aktuell med den omtalade och hyllade Pleasure, som pratade om vikten av att tala med unga om porr liksom om filmen som möjliggörare när man vill närma sig komplexa frågeställningar.

Pleasure_555.jpg
Ur Pleasure av Ninja Thyberg. Plattform Produktion


Webbinariet introducerades av Filminstitutets vd Anna Serner. UR:s Christina Friborg och Filminstitutets Fatima Khayari presenterade programserier respektive filmpedagogiskt material på temat sex och relationer. Medverkade gjorde också utbildningsminister Anna Ekström.

Dags för rörlig bildning – ett webbinarium om filmens plats i skolan som ägde rum 13 oktober 2020.Unga konsumerar mer rörlig bild än någonsin tidigare. Aldrig förr har behovet av filmpedagogiska redskap varit så stort.

Hur bereder vi plats åt rörlig bildning i skolan? Och när ska det ske? Det och mycket annat diskuterades i ett samtal mellan Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och Filminstitutets vd Anna Serner.

Deltog gjorde även skådespelaren, komikern och manusförfattaren Bianca Kronlöf, belönad både med tv-priset Kristallen och priset som Årets nykomling på Guldbaggegalan 2016. Hon ger en personlig och humoristisk inblick i filmens olika roller under hennes egen skolgång, och berättar om hur hennes filmarbete påverkat människor runt omkring henne.

Dessutom ger webbinariet en inblick hur det faktiska arbetet med film i skolan kan se ut, i mötet med pedagogen Mats Åstrand och eleven Olivia Grönlund från Realgymnasiet i Gävle. Tillsammans talar de om betydelsen av lusten i lärandet och berättar bland annat om sina erfarenheter av att ha arbetat med Levan Akins film And Then We Danced i samband med vårens distansundervisning.

Moderator är Fatima Khayari, projektledare Svenska Filminstitutet, som bjuder på smakprov ur Filminstitutets filmpedagogiska material.
Medverkande:
Peter Fredriksson, Generaldirektör Skolverket
Anna Serner, verkställande direktör Svenska Filminstitutet
Bianca Kronlöf, skådespelare och manusförfattare
Mats Åstrand, pedagog Realgymnasiet i Gävle
Olivia Grönlund, elev Realgymnasiet i Gävle

-------------------------------------------------------------------

Här kan ni även läsa om tidigare års Film i skolan-dagar.

2019 ägde Film i skolan-dagarna rum i Göteborg, Malmö, Västerås och Sandviken. Temat var språk.

Program Göteborg, 29 januari 2019, Bergakungen
Presentation: Jessika Jankert, konferencier. Katti Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen. Bengt Källgren, förvaltningschef, Kultur i Väst.

Keynote speaker: Cathrine Simonsen
Redaktionschef och producent på NRK Super.

124 år av filmhistoria
Lova Hagerfors och Danial Brännström, Svenska Filminstitutet.

Kortfilm: I mina blöta skor
Regi Carmen Jedrzejak.

Den rörliga bildens sanningsanspråk
Miriam von Schantz, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro Universitet.

Kortfilm: Skoldiscot
Regi Christian Zetterberg.

Skola för alla från första dagen
Jilda Sürüp, ansvarig Forskning & Utveckling, Studi Sverige.

Kameran, filmen och språket
Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning vid Akademin Valand vid Göteborgs Universitet, Martin Sjögren, Mattias Jonsson och Elias Fryk, filmpedagoger Barnfilmskolan.

Kortfilm: Yoghurt
Regi Henrik Gustafsson.

Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet.

Språket i hjärtat och örat
Jon Blåhed, regissör, filmare, och Malin Nygren, Svenska Filminstitutet.

Filmvisning: Turpa kiinni minun haters
Regi Jon Blåhed.

Program Malmö, 26 mars 2019, Biograf Panora
Vi ser "Färgstark", en film av Sofia Berglund. Film i Skåne, Filminstitutet och FOMP hälsar välkomna.

”Mentorskapsprogrammet - filmskapande för tjejer med funktionsvariation” 
I en demokrati är alla röster viktiga. Oavsett bakgrund och handikapp måste alla ha rätt att uppleva och utöva kultur, att kunna gestalta sin värld och göra sig själv och sin värld synlig. Vi ser Linnea Weikels film ”En dag i en autists liv” och Sofia Berglunds film ”Vi lyfter varandra”. Därefter frågestund med Sofia Berglund, Linnea Weikel och deras mentor Pia Ivarsson, filmpedagog.

”Det ni inte ser”- Hur kan filmskapande synliggöra erfarenheter?
Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun, presenterar utvecklingsarbetet ”Det ni inte ser” tillsammans med sin dotter Sofia Lundberg Söderling och filmpedagog Pia Ivarsson. Sofia fick sin diagnos först långt upp i skolåldern och använder nu sina erfarenheter till att föreläsa om hur det har varit att vara elev med adhd. "Det ni inte ser” är både ett dokumentationsarbete av filmpedagogiska metoder och ett filmläger för tjejer med ad(h)d sommaren 2019 i Ystad Studios Visitor Center.

Animation som didaktiskt verktyg
Hanne Pedersen driver Animated Learning LAB, som erbjuder kurser i animation till skolor. Hanne har arbetat med barn och animation i flera år och är ledande expert inom animation som undervisningsverktyg. 

Workshop med Maria Söderling
I Burlövs kommun pågår ett viktigt utvecklingsarbete kring språk- och literacyutveckling. För att utveckla barns och elevers visuella litteracitet vill man bl. a dokumentera filmpedagogiska metoder och utforska visuell litteracitet. Maria Söderling kommer under våren att hålla i ett fokusgruppsamtal med erfarna filmpedagoger med syfte att systematisera och beskriva deras arbete. Finns det exempelvis en gemensam syn på ett steg för steg-lärande när det gäller utveckling av ett bildspråk? Målet med workshopen är att samla material som Maria kan använda i valet av frågor till fokusgruppsamtalet och att ta tillvara på publikens samlade kompetens kring filmpedagogik.

Skola för alla från första dagen
Stefan Eriksson från Studi Sverige presenterar Språkprojektet. Med forskning som stöd formar Språkprojektet ett hållbart, inspirerande och inkluderande lärande. Med filmen som gemensamt språk driver de utvecklingsprojektet för att alla ska lyckas i skolan.

124 år av filmhistoria  
Lova Hagerfors, Svenska Filminstitutet. Film är ett språk som förändrats kontinuerligt sedan den allra första filmvisningen 1895. För att kunna förstå dagens rörliga bilder måste vi förstå dess utveckling. Lova och Danial berättar om varför Filminstitutet jobbar med filmhistoria för barn och unga. De berättar också om det filmiska språkets historia och utveckling med exempel ur föreläsningar och samtal med barn och unga.

Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken? Malin Nygren, Svenska Filminstitutet ger en introduktion till strategin att främja film på minoritetsspråken - och vilken roll filmen kan ha i undervisning kring de nationella minoriteterna. 

Språket i hjärtat och örat
Samtal mellan regissören Jon Blåhed och Malin Nygren om att göra film på sitt minoritetsspråk, om språk som markör av hemvist och kulturell bärare. En av frågorna Jon hade med sig under arbetet med filmen "Turpa Kiinni Minun Haters" var om man måste kunna meänkieli för att vara en äkta tornedaling. 

Film & samtal: ”Till drömmarnas land” (90 min, Sverige 2019, regi: Victor Lindgren)
Sommarlovet ska just börja när Elin och Sabina lär känna varandra. Sabina från Rumänien och Elin från Holmsund. Tillsammans revolterar de mot det gamla och hittar något nytt, samtidigt som samhället runt dem rasar samman och Elins pappa blir vansinnig i sorg. För det finns ett vansinne i den svenska idyllen.
Efter filmen följer ett samtal med filmens regissör Victor Lindgren. 

Program Västerås, 29 oktober 2019
124 år av filmhistoria

Svenska Filminstitutet. Film är ett språk som förändrats kontinuerligt sedan den allra första filmvisningen 1895. För att kunna förstå dagens rörliga bilder måste vi förstå dess historia. Tillsammans undersöker vi filmens språk och hur det har förändrats över tid. Vi ser korta exempel från olika epoker och diskuterar likheter och skillnader. Hur tolkar vi en films ljud och musik? Hur behandlar film tid och vad finns utanför bilden? Och hur kan vi arbeta vidare med filmhistoria och använda det i undervisningen.

Skolbio för alla
Malin Nygren presenterar Svenska Filminstitutets nya skolbiokampanj.  

Så visar du film - lagligt
Upphovsrätten för film kan upplevas som snårig. Vad gäller egentligen? Swedish Film och SLI Education - två aktörer som erbjuder filmer med institutionella rättigheter för visning inom bland annat skola och utbildning - reder ut begreppen och ger konkreta tips.

FilmCentrum 
FilmCentrum är en ideell kulturförening som värnar om publikens rätt till ett rikt filmutbud och om upphovsmännens rätt till sina verk. Förutom att distribuera kvalitetsfilm från hela världen erbjuder FilmCentrum tematiska och pedagogiska projekt, bland annat med filmer på olika språk för att det är stort och betydelsefullt för alla att höra sitt modersmål talas och att se skildringar från platser som har haft betydelse i livet.

Konsten att hålla filmsamtal
Folkets Bios filmpedagoger från Göteborg ger tips och genomför ett filmsamtal med publiken. Filmpedagogerna Folkets Bio är en ideell förening vars kärnverksamhet rör rörlig bild och ungas mediekonsumtion. Sedan 2010 är de partners med UNESCO i frågor som rör medie- och informationskunnighet (MIK) och de ingår även i EU:s expertgrupp Media Literacy Expert Group (MLEG).

Film-Lärande-Språkutveckling
Lena With, kulturpedagog på Kulturskolan i Köping och grundskollärare med språk och språkutveckling som inriktning. I uppdraget som kulturpedagog genomför Lena olika filmprojekt i samverkan med kommunens grundskolor och Köpings museum. Syftet är att stärka elevernas språkutveckling och göra undervisningen mer upplevelsebaserad, tillgänglig och demokratisk - oavsett om eleverna går i grundskolan, grundsärskolan eller i en klass för nyanlända. Vi ser även "Perserkatten", en film av elever på Köpings kulturskola.

Animation som didaktiskt verktyg

Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken?
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet, ger en introduktion till strategin att främja film på minoritetsspråken - och vilken roll filmen kan ha i undervisning kring de nationella minoriteterna.

Sommarjobbet: VR-projekt för svensk-finska ungdomar
Under sommaren fick sex svensk-finska ungdomar i åldern 15-16 år möjlighet att komma i kontakt med sitt svensk-finska kulturarv genom ett projekt där de som sommarjobb fick vara äldre personers ögon ut i samhället och filma VR-upplevelser åt dem. Deltagarna fick intervjua de boende på äldreboendet Äppelparkens finska avdelning, lära sig filma, klippa och arrangera en visning. Projektledare och deltagare berättar om projektet och visar filmklipp. Efter presentationen finns det möjlighet att uppleva filmerna i VR-set utanför salongen

Filmvisning: "Turpa Kinni Minun Haters" (45 min, Sverige 2019, regi: Jon Blåhed)

Språket i hjärtat och örat
Samtal mellan regissören Jon Blåhed och Malin Nygren om att göra film på sitt minoritetsspråk, om språk som markör av hemvist och kulturell bärare. En av frågorna Jon hade med sig under arbetet med filmen "Turpa Kiinni Minun Haters" var om man måste kunna meänkieli för att vara en äkta tornedaling.

Program Sandviken, 30 oktober 2019, Biograf Grand
Filmens möjlighet att rädda minoritetsspråken,
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet ger en introduktion till strategin att främja film på minoritetsspråken - och vilken roll filmen kan ha i undervisning kring de nationella minoriteterna.

 
Filmvisning: Turpa kiinni minun haters, Regi: Jon Blåhed
Maja bor i Stockholm men ett dödsfall inom familjen tvingar henne tillbaka till hembyn Pajala. I Pajala bor hennes syster Sofia som är tillsammans med trubaduren Johan. Efter begravningen skall Sofia följa med Johan på en sommarturné runt Tornedalen, och Maja bestämmer sig för att följa med. Det blir en resa där frågor om deras ursprung och Tornedalens framtid ställs på sin spets.

Språket i hjärtat och örat, 
Jon Blåhed och Malin Nygren
Samtal mellan regissören Jon Blåhed och Malin Nygren om att göra film på sitt minoritetsspråk, om språk som markör av hemvist och kulturell bärare. En av frågorna Jon hade med sig under arbetet med filmen "Turpa Kiinni Minun Haters" var om man måste kunna meänkieli för att vara en äkta tornedaling.

Den rörliga bildens sanningsanspråk, 
Miriam von Schantz, Örebro universitet
Miriam von Schantz är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning filmvetenskap vid Örebro universitet. Miriam undersöker vad som sker när vi ser en film som vi inte vet är dokumentär eller inte. Utifrån idén om åskådarskapskontrakt diskuterar hon den så kallade ’mockumentalitet’ som ett uppluckrat verklighetsbegrepp möjliggör. Relaterat till detta arbetar hon med en metod för att stärka förmågan till kritiskt tänkande kring rörlig bild.

Skolbio nästa: filmpedagogisk workshop, MK Larsson, barnkulturvetare 
En praktisk förberedning på skolbiobesöket för dig som lärare. Maria Katerine Larsson ger en grundläggande inblick i filmpedagogiken och filmsamtalet med barn och unga. Workshoppen inkluderar även visning av filmclips och konkreta frågeställningar som man kan använda sig av när man pratar om film i klassrummet.

124 år av Filmhistoria
Film är ett språk som förändrats kontinuerligt sedan den allra första filmvisningen 1895. För att kunna förstå dagens rörliga bilder måste vi förstå dess historia. Tillsammans med Annika Gillegård från Svenska Filminstitutet undersöker vi filmens språk och hur det har förändrats över tid. Vi ser korta exempel från olika epoker och diskuterar likheter och skillnader. Hur tolkar vi en films ljud och musik? Hur behandlar film tid och vad finns utanför bilden? Vi samtalar om hur vi kan arbeta vidare med filmhistoria och använda det i undervisningen.
 
Filmvisning på biblioteket, Filmcentrum
Det här passet är för dig som jobbar på bibliotek och gillar film! Filmcentrum är en av de ledande aktörerna för institutionella rättigheter för film i Sverige och kommer att berätta både om visningsrättigheter, men också om hur man kan jobba tematiskt med film och om deras projekt ”Filmborgarmärket”. Seminariet är en del av Stärkta Bibliotek-projektet kring mer film på HelgeBiblioteken.
 
Handlar det om att arbeta med film, eller?, Lena O Magnusson, HiG
Vad händer när en grupp femteklassare introduceras till filmarbete i skolan – det är en fråga som Lena O Magnusson kommer att diskutera utifrån presentationen av en kort interventionsstudie. Hon beskriver några resultat från forskningsstudien och vill stimulera till en diskussion om filmskapande och vad projekt med film kan innehålla och innebära för skolan och eleverna. Lena O Magnusson är lektor i bildpedagogik på Högskolan i Gävle och hennes forskning riktar sig särskilt mot estetiska (lär)processer och estetiska uttrycksformer.
 
Filmvisning: "Tio minuter äldre", Annika Gillegård, Filminstitutet
En kort sammanfattning från det valbara passet ”124 år av filmhistoria” och visar kortfilmen ”Tio minuter äldre” där vi får se en tre-årig pojke som tittar på dockteater. Hans ansiktsuttryck växlar mellan en rad olika känslor – skräck, glädje, upprymdhet och förväntan. Vi, filmpubliken får aldrig se vad pojken tittar på och vad som utspelar sig på scenen. Hela filmens handling och allt som vi som publik får uppleva är det vi utläser genom känsloyttringarna i pojkens ansikte.
 
Skolbio för alla, Malin Nygren, Svenska Filminstitutet
En presenteration Svenska Filminstitutets nya skolbiokampanj och visar tre rykande färska kampanjfilmer
Skriv ut