Filmpedagogik
Bild ur Babak Najafis film Elixir som ingår i Boken på duken
Bild ur Babak Najafis film Elixir (2004) som ingår i Boken på duken

Boken på duken

Film som läsfrämjare – hur funkar det? Nu lanserar Film i skolan 2013/14 års stora skolbioprojekt som handlar om hur man kan använda filmen för att väcka barns och ungas läslust.

Byt sida

Den unga generationen läser allt mindre och allt sämre – vad ska vi göra åt det? Litteraturutredningen föreslår satsningen "Ett läslyft för Sverige" som kräver engagemang från hela samhället. Boken på duken är Filminstitutets strå till stacken i detta samhällsprojekt.

Filmer, böcker, handledningar och kringmaterial

I projektet Boken på duken har vi tagit fram åtta filmer och böcker som passar utmärkt att arbeta läsfrämjande med i skolan. Det är berättelser som vänder sig från lågstadiet upp till gymnasiet, som engagerar och som på olika sätt är intressanta filmatiseringar av boken. Vilka sju titlar som ingår ser du till höger och genom att klicka på en filmtitel får du fram mer information.         

Till de åtta filmerna/böckerna har vi tagit fram helt nya filmhandledningar som fokuserar på just läs- och skrivfrämjande övningar. Ofta är de väldigt praktiskt inriktade och utgår från både boken och filmen. Tanken är att man i klassen både ska läsa boken och se filmen. Somliga böcker passar bättre för högläsning, andra för tyst individuell läsning, i vissa fall är det bäst att läsa boken först och se filmen efter, ibland tvärtom: se gärna våra rekommendationer i respektive filmhandlening!

Vi har också tagit fram en del specialskrivet inspirationsmaterial som i första hand vänder sig till lärare men också kan användas av de äldre eleverna, bland annat en essä om filmatiseringar av kända böcker skriven av filmprofessor och en text om läsfrämjande av tidigare läsambassadören Johan Ungenge. Detta material hittar du också här nedan.

Vi har varit måna om att hitta filmer och böcker som finns tillgängliga, även om det såhär i digitaliseringens tidsålder är lite knepigare än tidigare. Vilka som har rättigheterna till filmerna anges i respektive filmhandledning. För att få tag i klassuppsättningar av böckerna rekommenderar vi er att samarbeta med skolbiblioteket eller länsbiblioteket. 

Forskning om film & läsfrämjande

Samtidigt som litteraturutredningen efterfrågar läsfrämjande insatser pågår spännande forskning som visar hur film och rörliga bildmedier kan användas som pedagogiska hjälpmedel i skolan. I Storbritannien har exempelvis British Film Institute involverat i projektet "Reframing Literacy" som bland annat går ut på att koppla ihop mediepedagogik och litteraturpedagogik i skolorna.

Också i Sverige finns intressant forskning att hänvisa till. Carina Fast visar i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva hur barn via exempelvis TV och datorspel tidigt utvecklar en läsförmåga men att denna sällan tas tillvara i den traditionella skolundervisningen. Karin Jönsson vid Malmö högskola forskar kring hur iPads i skolan påverkar barns skriv- och läsförmåga och kan konstatera att film som uttrycksmedel har en viktig roll i den processen. Maria Söderling, å sin sida, visar i sin licentiatavhandling Att sätta erfarenheter i rörelse hur filmanalys inom svenskundervisning kan elevernas inlärning. 

Skriv ut