Filmpedagogik

Glasblåsarns barn

Glasblåsarns barn är en av de berättelser som ingår i Svenska Filminstitutets stora skolbioprojekt Boken på duken – en satsning på film som läsfrämjare i skolan. Boken av Maria Gripe och filmen av Anders Grönros är tillsammans ett fantastiskt inspirerande material för roliga läs- och skrivövningar i klassrummet. Rek. från åk 2

Glasblåsarns barn

Om berättelsen

Marias Gripes berättelse Glasblåsarns barn är på många sätt en klassisk saga om två syskon som blir bortrövade till ett land där ingen kärlek finns, berättad i en karg och uttrycksfull stil och med inslag av häxor, spådomskonst och övernaturligheter.

Men vid närmare betraktelse finns här ingen ren ondska eller godhet, utan människorna är snarare offer för olyckliga omständigheter och gör så gott de kan och förstår inte alltid när de gör någon illa.

I Anders Grönros filmversion har Gripes saga blivit en suggestiv, expressionistisk film med inslag av skräck men också av kärlek och försoning. Här tas filmens många konstnärliga möjligheter verkligen tillvara och sagan om Klas och Klara, deras fattiga föräldrar, de rika men olyckliga Härskaren och Härskarinnan samt de två häxorna Milda och Nana blir till en hyllning till filmkonsten.

Observera: Av pedagogiska skäl rekommenderar vi att man läser Maria Gripes bok som högläsning i klassrummet innan man ser filmen. Dels därför att boken lämpar sig så väl för just högläsning, dels för att filmen ter sig mindre skrämmande när man vet att berättelsen slutar väl.

Skriv ut