Filmpedagogik
En person tar bilder med mobilen

Filmriket

På den filmpedagogiska webbplattformen Filmriket hittar du inspiration och övningar inom filmskapande, liksom filmer fria att använda i undervisningen. Plattformen ska hjälpa lärare och annan pedagogisk personal att lära barn att kritiskt granska, tolka och skapa film.

Filmrikets övningar är utvecklade med utgångspunkt i grundskolans reviderade läroplan med syfte att göra det lätt, roligt och framför allt enkelt att anpassa rörlig bild till de olika kursplanerna. Webbplattformen uppdateras kontinuerligt med nya övningar som tas fram tillsammans med lärare, filmpedagoger och verksamma filmskapare. Här erbjuds uppgifter och studiematerial som kan användas som underlag för lektioner eller som enskilda övningar kostnadsfritt.

Besök Filmriket.

Skriv ut