Filmpedagogik
Från Hej, stora värld!
Bild: Ur Hej, stora värld! Distribution: Smorgasbord Picture House

Klimat på film

Ingen ödesfråga väcker så stort engagemang som den om klimatet. En rad filmer för alla målgrupper, från förskolan och upp till gymnasiet, behandlar människans relation till naturen och utgör en bra utgångspunkt för samtal i klassrummet.

Bland dessa filmer återfinns dokumentärer med huvudpersoner som Greta Thunberg och Al Gore liksom de där naturen själv spelar huvudrollen. I From the Wild Sea får vi bland annat se klimataktivisternas arbete betraktat ur djurens ögon. I den färgsprakande animerade Hej, stora värld! möter vi djurlivet och dess kretslopp i och kring en sjö. Och så finns det filmer som Mesquites hjärta, där människor tillhörande ursprungsbefolkningen i Mexiko påverkas av miljöförstöringen i form av kontaminerade vattendrag och konkurrens från modernt jordbruk som prioriterar effektivitet framför klimatet.

Utöver våra handledningsmaterial där klimatet är en av de frågor som tas upp har Naturskyddsföreningen en mängd fina skolmaterial att erbjuda för dessa samtal. Till Latte igelkott och den magiska vattenstenen finns, utöver en filmhandledning, ett eget material utgivet av Fältbiologerna. De har också en mängd pedagogiska material som är fria att använda, bland annat om svenskt skogsbruk, en fråga som bland annat behandlas i dokumentären Om skogen.

På 2022 års FIlmkunnighetsdag medverkade Filminstitutet med programpunkten Klimatpsykologen Kata Nylén ordinerar - Från klimatångest till engagemang och filmskapande där Filminstitutets Fatima Khayari och Kata Nylén samtalade om hur unga människor genom film kan få kunskap om krisen och samtidigt kanalisera sin oro till något konstruktivt.

 

Skriv ut