Filmpedagogik
Bild: Sanna Svanberg

Filminstitutet på klassrumsgolvet

I projektet Kompisskolor har vi följt fem skolor spridda över hela landet och dokumenterat hur deras olika arbetsmetoder med film i skolan går till. Rapporten från projektet liksom publikationen Filmpedagogik – så funkar det! finns nu att beställa.

Byt sida

De fem skolorna valdes ut efter geografisk och socioekonomisk spridning. De filmpedagogiska aktiviteter som klasserna engagerade sig i bygger på de tre olika "s" man ofta talar om inom filmpedagogiken: se, samtala och skapa. Det innebar att eleverna deltagit i skolbiovisningar och filmvisningar på skolan med efterföljande verksamhet. De har lärt sig om filmmediet, deltagit i samtal och delat med sig av sina tankar genom skriv- bild- och andra praktiska uppgifter. Vi på Film i skolan har inte bara gjort regelbundna besök i klassrummen utan också dokumenterat kompisskolornas arbete i bild, text och film. Detta har presenterats här på webben. Genom dessa rapporter kan du som är lärare följa skolornas aktiviteter under projektet och få idéer till hur du utvecklar filmpedagogiken i din egen klass.

Skriv ut