Filmpedagogik
Ur Sameblod

Lika vär(l)d för vem?

Filmpedagogisk modell för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati

Byt sida

Materialetochläroplanen   Filmkunnighet   Modellen

Vem får älska vem? Vem har makt? Vem har ansvar? Det här är exempel på frågor som ingår i den filmpedagogiska modellen som tagits fram för att erbjuda lärare underlag för att initiera och leda samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati utifrån filmscener i klassrummet.

Materialet och läroplanen

Läroplanen för grundskolan inleds med skolans värdegrund och uppdrag genom att konstatera att "Skolväsendet vilar på demokratins grund". Dokumentets andra stycke börjar: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla".

Gestalta och förmedla - hur ska dessa begrepp förstås? Och hur göra? Motsatsen till att gestalta är att berätta. Skriver man "Stella kände sig arg och hjälplös", så berättar man. Skriver man istället "Stella rusade in på skolans toalett, såg sig i spegeln, knöt näven, tvekade en sekund och slog sedan näven rakt in i spegeln så glaset krossades", blir det en gestaltning. Gestalta i betydelsen att ge något form och mening och visa upp det. Så hur gör man för att gestalta ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” i skolan? I följande läromaterial föreslår Filminstitutet en arbetsmetod som går ut på att använda scener från film och rörlig bild som gestaltar rättvisa, jämställdhet och demokrati – eller dess motsats i undervisningen. Filminstitutet har utvecklat en modell för att underlätta för lärare att leda diskussioner om värdegrundsfrågor utifrån filmklipp så att filmvisning och tillhörande diskussion ryms inom en lektionstimme. Materialet riktar sig till lärare för elever i årskurs 7-9.

Skriv ut