Filmpedagogik
Ur Sameblod
Bild: Ur Sameblod. Distribution: Nordisk Film

Lika vär(l)d - för vem?

Lika vär(l)d - för vem? Filmpedagogisk modell för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati

    

Vem får älska vem? Vem har makt? Vem har ansvar? Det här är exempel på frågor som ingår i vår filmpedagogiska modell. Materialet har tagits fram för att erbjuda pedagoger underlag för att, utifrån filmscener, initiera och leda samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati.


Börja med att gå igenom modellen och förstå dess delar. Gå sedan in under exempel och välj vilka filmklipp du ska visa och vilka steg du och eleverna kommer att gå igenom. För att du som pedagog ska känna dig trygg med materialet har vi den särskilda sektionen materialet och läroplanen. Här kan du läsa om hur materialet kopplar an till styrdokumenten och lära dig mer om begreppet filmkunnighet. Här hittar du även vårt filmlexikon som innehåller grundläggande begrepp som behövs för att förstå och lära sig hantera filmens språk (mise-en-scène, det vill säga scenografi, kostym och mask, ljussättning och skådespeleri, liksom kamera, klippning, ljud och dramaturgi).

Materialet riktar sig till pedagoger som undervisar i årskurs 7-9 och består av fem steg. Modellen utgår ifrån de så kallade diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 

Ett material av: Annika Wik
Projektledare: Josefine Alm och Fatima Khayari
Redaktör: Anna Håkansson
Ansvarig utgivare: Svenska Filminstitutet, 2020

 

Skriv ut