Filmpedagogik

Materialet och läroplanen

    materialet-ljus

Materialet och läroplanen
Läroplanen för grundskolan inleds med skolans värdegrund och uppdrag genom att konstatera att "Skolväsendet vilar på demokratins grund". Dokumentets andra stycke börjar: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla".

Gestalta och förmedla - hur ska dessa begrepp förstås? Och hur ska man göra? Motsatsen till att gestalta är att berätta. Skriver man "Stella kände sig arg och hjälplös", så berättar man. Skriver man istället "Stella rusade in på skolans toalett, såg sig i spegeln, knöt näven, tvekade en sekund och slog sedan näven rakt in i spegeln så glaset krossades", blir det en gestaltning. Gestalta i betydelsen att ge något form och mening och visa upp det. Så hur gör man för att gestalta ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” i skolan? I detta material föreslår Filminstitutet en arbetsmetod som går ut på att använda scener från film och rörlig bild som gestaltar rättvisa, jämställdhet och demokrati – eller dess motsats i undervisningen.

Filmlexikon
För att använda modellen och kunna resonera kring hur filmen är gestaltad och hur filmspråket används för att förmedla berättelsen behöver eleverna kunskap. Denna kunskap innefattar termer som mise-en-scène, det vill säga scenografi, kostym och mask, ljussättning och skådespeleri, liksom kamera, klippning, ljud och dramaturgi. Läs mer om dessa termer i vårt filmlexikon.

Filmkunnighet
Tanken med den filmpedagogiska modellen är att den ska kunna användas på all slags rörlig bild. Det kan, förutom en hel spelfilm eller filmklipp, vara en sekvens från ett spel, en dokumentär, en tv-serie, ett YouTube-klipp, ett videokonstverk, en reklamfilm eller en kortfilm.

Syftet är att materialet också ska bidra till att öka medvetenhet om normer och representation samt att öka filmkunnigheten i skolan. Filmkunnighet ingår i begreppet MIK, medie- och informationskunnighet, som är ett samlingsnamn för kompetenser som krävs för att bygga ett demokratiskt samhälle med delaktiga medborgare.

Tolkning av film är så mycket mer än att förstå filmen utifrån handlingen. Genom att förstå hur något berättas audiovisuellt - hur budskap förs fram - blir eleverna mer filmkunniga. Det innebär att de kan uttrycka sig kring vad de ser och hör. Att öva sin filmkunnighet är ytterst en demokratisk fråga. Genom filmkunnighet kan vi på ett fördjupat sätt prata om rättvisa, jämställdhet och demokrati utifrån den oändliga resurs som filmens värld utgör för frågor om värdegrund.

Skriv ut